startsida

 

JÄRNVÄGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING i ARKÖSUND

Copyright ® 2010 jsvs.se

  INFORMATION

 

 

Dokument

Årsmöte 2020 senareläggs på grund av Corona

pandemin. Kallelse kommer så snart situationen tillåter ett möte


Information ang. årsmöte 2020

 

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Bokslut 2019 -2020

Budgetförslag 2020-2021

Motion till Årsmötet 2020

Styrelsens tillstyrker motionen

 

Styrelsen 2019-2020

Ordförande: Lars Lundin

Kassör: Per Lundblad

Sekreterare: Inger Löfgren

Ledamot: Ingvar Swanberg

Ledamot: Christer Asplund

Suppleant: Örjan Söderholm

Suppleant: Christina Bergenrup

 

 

Information från styrelsen 


 

GDPR

 

 

Bilder Höstfixardag 2016