Bastuföreningen

 

JÄRNVÄGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING i ARKÖSUND

  BASTUFÖRENINGEN

Copyright ® 2010 jsvs.se

Välkomna på Årsmöte 25/6 2017


Dokument:

Kallese

Kassarapport

Årsmötesprotokoll 2017


•  Konstituerande möte för Järnvägsskogens samfällighetsförening ägde rum 2010-07-17.


 Lördagen den 14 augusti valdes en styrelse för bastuföreningen.  Konstituerande styrelsemöte har genomförts. Per Lundblad fungerar även som kontaktman för Järnvägsskogens samfällighetsförening.


Styrelsen

Ordf. Tomas Åhsberg

Sekr. Per Lundblad

Kassör Sten Häggström


Bastuföreningen ingående i Järnvägskogens samfällighetsförening har nu varit verksam några år. Det fungerar alldeles utmärkt tack vare bokningssystemet via Googles kalender och att medlemmarna sköter städningen efter utnyttjandet av bastun. I sommar har bastun målats två gånger på de mest utsatta fasadsidorna. Den nuvarande styrelsen som valdes på årsmötet 2016 består av ordf. Thomas Åhsberg, sekr. Per Lundblad och kassör Sten Häggström. Ekonomin är stabil tack vare några nytillkomna medlemmar. Det innebär nu att styrelsen fattat beslut att investera i ett solcellsystem för att kunna få belysning i bastun och även i trappan ned mot bryggan. Det höjer säkerheten vid bastubad och det blir lättare att städa när hösten kommer och mörkret lägger sig. Synpunkter eller frågor kan lämnas till thomas.ahsberg@gmail.com